Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af lov om almene boliger m.v.

Publiceret 16-02-2018
Høringssvar

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 19. januar 2018 sendt udkast til forslag om ændring af lov om almene boliger m.v. (Finansiering af almene boliger med lån ydet på grundlag af statsgaranterede obligationer) i høring med anmodning om bemærkninger. Lovforslaget etablerer en permanent lovhjemmel for 2019 og fremover.

Finans Danmark er meget tilfredse med, at det i efteråret lykkedes at blive enige om en ny model, der omfatter en statsgaranti for realkreditlån til almene boliger. Vi mener, det er en god og fornuftig løsning for de almene boligforeninger, staten og den finansielle sektor.

Overgangen til en helt ny finansieringsmodel på det almene område kræver grundig forberedelse og en forventningsafstemning mellem myndigheder og institutter. Finans Danmark har derfor med tilfredshed noteret den store samarbejdsvilje og gode dialog, som der indtil videre har været lagt for dagen både fra myndigheder og institutters side. Det er vigtigt for at sikre en smidig overgang og velforberedte aktører.

 

Peter Jayaswal

Direktør for ejendomsfinansiering

Høringssvar

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af lov om almene boliger m.v. 

Høring

Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde