Høringssvar vedr. forslag til lov om erhvervsfremme

Publiceret 14-08-2018
Høringssvar

Som del af en samlet lovpakke er forslag til lov om erhvervsfremme sendt i offentlig høring.

Med lovforslaget ønskes, at Danmark får et velfungerende erhvervsfremmesystem med ydelser, der møder virksomheders behov og er enkle at tilgå. Antallet af politisk ansvarlige niveauer reduceres til to: ét decentralt niveau med en stærk kommunal forankring og staten.

Der etableres en Erhvervsfremmebestyrelse, der skal sikre en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret indsats på tværs af landet. Bestyrelsen skal bl.a. udarbejde en strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats, indstille strukturfondsmidler og nationale erhvervsfremmemidler samt indstille erhvervs- og teknologiområder, inden for hvilke der udbydes statslige midler til klynger og netværksaktiviteter. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse erstatter de seks regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd, som nedlægges.

Finans Danmark vurderer, at bestyrelsen får en central rolle i forhold til at skabe de bedst mulige rammer for vækst og iværksætteri i dansk økonomi. Dette er en højt prioriteret opgave for den finansielle sektor, og Finans Danmarks medlemmer tager dagligt aktivt del i finansieringen af virksomheder i alle dele af samfundsøkonomien – blandt andet ved at rådgive om og yde erhvervslån, ejendomslån, kassekreditter og andre finansielle løsninger til såvel helt nystartede virksomheder som ældre, etablerede virksomheder. Sektoren tager gerne del i det fælles arbejde med erhvervsfremme, såvel på bestyrelsesplan som lokalt – vi lægger vægt på, at vores viden om at finde de rette finansielle løsninger for virksomhederne bliver ordentligt indarbejdet i den rådgivning, der ydes i fremtidens erhvervsfremme.

Høringssvar

Høringssvar til forslag til lov om erhvervsfremme

Høring

Høring vedrørende forslag til lov om erhvervsfremme

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde