Høringssvar vedr. forslag til direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen

Publiceret 29-06-2018
Høringssvar

EU-Kommissionen har fremsat forslag til direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen.

Med forslaget vil der blive indført fælles minimumsstandarder, der skal sikre en mere ensartet og øget beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen på tværs af en række udvalgte sektorer.

Finans Danmark er ved at analysere forslaget, men støtter helt overordnet formålet med forslaget, der skal bidrage til en stærkere beskyttelse af whistleblowere i EU. Forslaget indeholder dog umiddelbart også en række uklarheder, der kan give anledning til tvivl i praksis, og hvor der efter Finans Danmarks opfattelse derfor er behov for yderligere klarhed og præcision.

 

 

Jens Kasper Rasmussen

Chefkonsulent

Høringssvar

EU-forslag om styrket whistleblower-beskyttelse

Høring

Høring over Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde