Høringssvar vedr. Finanstilsynets vejledning om udførsel af kundeordrer

Publiceret 02-11-2018
Høringssvar

Baggrunden for Finanstilsynets vejledning er efter Finans Danmarks vurdering grundlæggende, at markedsmisbrugsforordningen (MAR) ifølge Finanstilsynet ikke indeholder en udtrykkelig hjemmel til, at værdipapirhandleren kan foretage en loyal udførsel af en kundes ordrer uden at risikere at blive straffet for medvirken.

Finans Danmark er ikke enig i denne fortolkning af MAR, og konsekvenserne er bekymrende, idet der nu skabes utrygge arbejdsvilkår for medarbejderne hos værdipapirhandlerne. Værdipapirhandlere bør fortsat have mulighed for loyalt at udføre kundeordrer uden at risikere at blive straffet for medvirken.

I Finanstilsynets vejledning angives flere steder, at retstilstanden er usikker. Det finder Finans Danmark meget problematisk, da formålet med Finanstilsynets vejledning bør være at ”vejlede” fremfor at skabe usikkerhed på et område, hvor medarbejdere risikerer fængselsstraf, hvis de foretager et forkert skøn.

Finans Danmark opfordrer til, at retstilstanden klarlægges af EU-Kommissionen.

Høringssvar

Høringssvar vedr. Finanstilsynets vejledning om udførsel af kundeordrer

Høring

Høring over udkast til ny vejledning om udfø-relse af kundeordrer

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde