Høringssvar vedr. Finanstilsynets udkast til vejledning til hvidvaskloven

Publiceret 15-08-2018
Høringssvar

Finanstilsynet har den 13. juli 2017 sendt udkast til vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) i høring.

Finans Danmark kvitterer i sit høringssvar for den konstruktive proces, som Finanstilsynet har gennemført i forbindelse med udarbejdelse af udkastet til vejledningen.

Selvom der har været et godt samarbejde, og man er kommet langt med udarbejdelsen af vejledningen, mener Finans Danmark dog, at der stadig er områder i vejledningen, som fremstår uklare, og hvor der er behov for yderligere vejledning og eksempler. Finans Danmark lægger derfor stor vægt på, at vejledningen, som tilkendegivet af Tilsynet, er et dynamisk dokument, som vil skulle opdateres løbende i takt med, at praksis udvikler sig.

Jens Kasper Rasmussen

Chefkonsulent

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde