Høringssvar vedr. evaluering af gældsbufferen i et realkreditinstitut

Publiceret 20-02-2018
Høringssvar

Finanstilsynet har sendt et udkast til ændring af lov om finansiel virksomhed i høring. I høringen indgår en evaluering af gældsbufferen i et realkreditinstitut.

Gældsbufferen tilsigter, at der er tilstrækkelig kapital til at kunne restrukturere eller afvikle et realkreditinstitut. I lovudkastet er lagt op til en ændring af niveauet for gældsbufferen for realkreditinstitutter, der er udpeget som systemisk vigtige, eller som indgår i konsolideringen med et institut, der er udpeget som systemisk vigtigt.

Det er væsentligt, at det i evalueringen er fastholdt at undtage danske realkreditinstitutter fra et NEP-krav og afvikling ved brug af bail-in værktøjet. Disse principper er fuldt ud anerkendt i EU-reglerne om krisehåndtering, og det skal der holdes fast i for at sikre fortsat finansiel stabilitet i realkreditten.

Til udformningen og indførelsen af et ændret niveau for gældsbufferen har Finans Danmark nogle bemærkninger, jf. vores høringssvar.

 

Mette Saaby Pedersen

Kontorchef

Høringssvar

Høringssvar vedr. evaluering af gældsbufferen i et realkreditinstitut

Høring

Høring over lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love (del III)

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde