Høringssvar vedr. ændring af tinglysningsafgiftsloven m.v. (Afgiftssaneringspakke)

Publiceret 12-10-2018
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Skatteministeriet vedrørende udkast til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love.

Finans Danmark støtter formålet om at opnå et mere ensrettet og enkelt regelsæt, der samtidig medfører en administrativ lettelse for borgerne, erhvervslivet og skattemyndighederne.

”Vi bakker op om opfølgningen på anbefalingerne fra Saneringsudvalget med bl.a. reglerne i tinglysningsafgiftsloven. Det er i alles interesse, at reglerne i tinglysningsafgiftsloven bliver lettere at forstå og at anvende. Det mener vi også, udkastet til de nye regler formår,” siger Peter Jayaswal, Direktør for ejendomsfinansiering i Finans Danmark, og fortsætter:

”De nye regler skaber også en større retssikkerhed og transparens for borgerne, og gør samtidig den digitale tinglysning mere smidig at anvende for alle.”

Peter Jayaswal

Direktør for ejendomsfinansiering

Høringssvar

Høringssvar vedr. ændring af tinglysningsafgiftslo-ven og forskellige andre love og om op-hævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstof-fer (Afgiftssaneringspakke m.v.)

Høring

Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer (Afgiftssaneringspakke m.v.)

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde