Høringssvar: Vækstfondens lånemuligheder i fremtiden bør sikres

Publiceret 10-01-2018
Høringssvar

Finans Danmark anerkender Vækstfondens samfundsmæssige rolle. Det er en afgørende præmis, at Vækstfonden som statsejet institution kun bør kunne træde til, hvor private aktører ikke kan tilvejebringe tilstrækkeligt med risikovillig kapital, så konkurrencen på markedet ikke skævvrides.

En styrkelse af Vækstfonden vil kunne give små og mellemstore virksomheder nemmere adgang til ny kapital. Vi er åbne overfor, at Vækstfonden – hvor det er relevant – kan få bedre mulighed for at finansiere virksomheder og projekter, dels med forskellige former for venturekapital, dels med garantier, lånekapital (herunder ansvarlig lånekapital) og kautioner. 

Virksomheder har i dag brug for Vækstfonden, da fonden kan supplere bankernes mulighed for finansiering. Det gavner samfundet, og Finans Danmark ser gerne, at Vækstfondens produkter fortsætter i fremtiden, og  påpeger i høringsvaret, at både fremtidige udbytteudlodning til staten, Vækstfondens likviditetstilgang i svær konjunktursituation bør sikres samt Vækstfondens fremtidige lånemuligheder bør sikres og gerne styrkes til gavn for specielt nystartede virksomheder samt små- og mellemstore virksomheder. 

Vækstfonden er med sin risikovillige kapital med til at sikre vækst og arbejdspladser i hele landet.

Niels Arne Dam

Cheføkonom, Analysedirektør

Høringssvar

Høringsvar til Lov om Vækstfonden (L123)

Høring

Høring over forslag til Lov om Vækstfonden

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde