Høringssvar: Tilslutning til nye bestemmelser om proportionalitet i kravene til styring af gearingsrisiko

Publiceret 28-03-2018
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Finanstilsynet vedr. justering af reglerne om styring af gearingsrisiko i bekendtgørelsen om ledelse og styring i pengeinstitutter m.fl.

I Finanstilsynets udkast til ændringsbekendtgørelsen om kreditinstitutternes ledelse og styring er kravene til institutternes styring af deres risiko for overdreven gearing blevet justeret med fokus på bestemmelserne, der skal sikre proportionalitet, dvs. at hensynet til at virksomhedernes størrelse, eksponeringer og kompleksitet afspejles i kravene.

Finans Danmark kan tilslutte sig de nye principper for indarbejdelse af proportionalitetshensynet vedrørende styring af risikoen for overdreven gearing i ledelsesbekendtgørelsen og den model for proportional anvendelse af reglerne, som er beskrevet i den medfølgende vejledning. Vi har dog et ønske om en mindre teknisk ændring med henblik på en yderligere forenkling af reglerne.

 

Michael Friis

Chefkonsulent

Høringssvar

Justering af reglerne om proportionalitet vedrørende styring af gearingsrisiko

Høring

Høring over ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde