Høringssvar til lovforslag til gennemførelse af ændringer i aktionærrettighedsdirektivet

Publiceret 30-11-2018
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet bemærkninger til Erhvervsstyrelsen vedrørende udkast til lovforslag om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. Lovforslaget skal gennemføre ændringer i aktionærrettighedsdirektivet for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet ejerskab.

Vi støtter lovforslagets overordnede formål om at sikre langsigtet aktionærengagement gennem øget gennemsigtighed samt forbedre mulighederne for grænseoverskridende stemmeafgivelse. Det følger af lovforslagets almindelige bemærkninger, at det er regeringens mål, at den nationale regulering som udgangspunkt ikke går videre end minimumskravene i EU-reguleringen, og at danske virksomheder ikke stilles dårligere i den internationale konkurrence.

Vi støtter en sådan direktivnær minimumsimplementering af aktionærrettighedsdirektivet, og vores bemærkninger til lovforslaget er primært af teknisk karakter. Dog vil vi fremhæve i forhold til lovforslagets bestemmelser vedrørende identifikation af aktionærer og videregivelse af oplysninger, at der her bør tages højde for Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1212 (level II). Dette omfatter først og fremmest, at datoen for lovens anvendelse tilpasses, således at muligheden for udsættelse udnyttes i forhold til bestemmelserne vedrørende identifikation af aktionærer, videregivelse af oplysninger og lettelse af udøvelsen af aktionærrettigheder. Dette vil give sektoren mulighed for at udvikle de it-systemer, som skal understøtte processerne, da mange funktioner skal nyudvikles.

Jens Kasper Rasmussen

Chefkonsulent

Høringssvar

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

Høring

Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde