Høringssvar til Kommissionens meddelelse ”The Single Market in a changing world”

Publiceret 06-12-2018
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Kommissionens meddelelse om ”The Single Market in a changing world”.

Meddelelsen gør status over det indre marked, herunder i forhold til de lovgivningsinitiativer, der er fremsat af Kommissionen i indeværende lovgivningscyklus. I meddelelsen opfordrer Kommissionen Rådet og Europa-Parlamentet til at færdigforhandle de resterende initiativer, hvilket vi overordnet støtter.

Generelt støtter vi således fra Finans Danmarks side arbejdet med at skabe et bedre integreret indre marked i EU til gavn for både borgere og virksomheder. Af særligt vigtige fokusområder for Finans Danmark i meddelelsen kan fremhæves kapitalmarkedsunionen, det digitale indre marked og bæredygtig finansiering.

Jens Kasper Rasmussen

Chefkonsulent

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde