Høringssvar til Basel-komitéen om kapitalkrav markedsrisiko

Publiceret 20-06-2018
Høringssvar

Ros til Basel-komitéen for at justere i sit nye regelsæt for minimumskapitalkrav til markedsrisiko, men stadig mangler vedrørende behandlingen af realkreditobligationer.

Finans Danmark finder det positivt, at Basel-komitéen har besluttet at justere i sine nye retningslinjer for minimums kapitalkrav til markedsrisici fra januar 2016. Der var tale om et helt nyt og meget omfattende regelsæt, hvor der uvægerligt vil være områder, der skal justeres for at sikre at regelsættet på passende vis afspejler forskellige risici og sikre muligheden for en smidig anvendelse af regelsættet i institutter af forskellig størrelse og aktivitetsniveau på markedsrisikoområdet.

Der er mange gode elementer i de justeringer, som Basel-komitéens har sendt i høring, men behandlingen af covered bonds, herunder danske realkreditobligationer, er ikke ændret, og rammer efter vores opfattelse fortsat meget skævt i forhold til den reelle risiko ved at holde disse værdipapirer i handelsbeholdningen. Derudover giver den nye standardmetoden fortsat ikke mulighed for at tage hensyn til fastkursaftaler, herunder det aftalte maksimale udsving i valutakursen mellem danske kroner og euro.

 

Michael Friis

Chefkonsulent

Høringssvar

Revisions to the minimum capital requirements for market risk

Høring

Consultative Document: Revisions to the minimum capital requirements for market risk

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde