Høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om betalinger og forskellige andre love

Publiceret 17-08-2018
Høringssvar

Finanstilsynet har den 4. juli 2018 sendt udkast til samlelovforslag i høring.

Lovforslaget dækker en lang række emner og rummer en række positive ændringer særligt i forbindelse med gennemførelsen af anbefalinger fra arbejdsgruppen om eftersyn af den finansielle regulering.

Finans Danmark ser meget positivt på anbefalingerne fra arbejdsgruppen om eftersyn af den finansielle regulering og støtter indsatsen for at sikre en mere direktivnær dansk lovgivning.

Det er vigtigt for Finans Danmark, at der tages højde for samspillet mellem reglerne i kapitel 9 i lov om finansiel virksomhed og reglerne i den nye databeskyttelsesforordning/databeskyttelseslov, førend der tages beslutning om at ophæve en eller flere bestemmelser i kapitel 9.

Lovforslaget giver også anledning til konkrete bemærkninger og forslag til ændringer på en række punkter, som kan læses i høringssvaret.

 

Trine Kok Khalborg

Seniorkonsulent

Høringssvar

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om betalinger og forskellige andre love

Høring

Høring over lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om betalinger og forskellige andre love

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde