Høringssvar: Nyt EU-forslag vedr. crowdfunding

Publiceret 09-04-2018
Høringssvar

Finanstilsynet har sendt EU-Kommissionens forslag til forordning om europæiske udbydere af crowdfunding i høring. Forslaget indgår som led i EU-Kommissionens fintech-handlingsplan.

Forslaget har som formål at gøre det lettere for crowdfunding platforme at tilbyde deres tjenesteydelser i hele EU og forbedre adgangen til innovative former for finansiering for virksomheder, der har behov for finansiering.

Platformene vil efter forslaget kunne ansøge om en EU-autorisation, der vil give dem mulighed for at tilbyde deres tjenesteydelser i hele EU. Forslaget vil ikke erstatte national regulering på området, og giver dermed fortsat mulighed for at platformene kan vælge at følge nationale regler på området. EU-autorisationerne vil blive udstedt af ESMA, der også skal føre tilsyn med de omfattede platforme.

Finans Danmark bemærker i sit høringssvar, at forslaget overordnet set er et skridt i den rigtige retning. Finans Danmark havde dog gerne set, at Kommissionen var gået skridtet videre og foreslået en fuld harmonisering på området, således at der blev sikret lige konkurrencevilkår for alle aktører (samme service, samme regulering). Finans Danmark mener endvidere, at udstedelsen af autorisationer og tilsynsopgaverne med udbyderne af crowdfunding-platformene som udgangspunkt bør forankres hos de nationale tilsynsmyndigheder og ikke hos ESMA.

Jens Kasper Rasmussen

Chefkonsulent

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde