Høringssvar: Nye EU-regler for covered bonds

Publiceret 17-05-2018
Høringssvar

Finans Danmark giver kommentarer til EU-Kommissionen om forslag til fælles europæisk rammelovgivning for covered bonds.

EU-Kommissionens direktiv- og forordningsforslag til harmonisering af reglerne for covered bonds i EU rummer mange positive elementer. Det er Finans Danmarks vurdering, at forslaget er et rigtig godt udgangspunkt for etableringen af en fælles europæisk rammelovgivning for covered bonds. Det er vigtigt, at forslaget understøtter ’covered bonds’ høje kvalitet ved alene at anerkende specifikke typer af aktiver, der kan ligge til sikkerhed for obligationerne.

Forslaget definerer desuden en række grundlæggende egenskaber ved covered bonds og fastholder og præciserer et særligt offentligt tilsyn med udstedere af covered bonds. Det er krav, som er med til at give en høj grad af sikkerhed for investorerne. Finans Danmark bakker derfor op om Kommissionens forslag, der er med til at understøtte og udbygge den stabile finansieringskilde, som covered bonds er. Covered bonds giver billig finansiering af boliger, erhvervsejendomme og skibe.

På nogle områder ser Finans Danmark behov for at ændre og præcisere det fremlagte forslag. Det er uddybet i høringssvaret.

Peter Jayaswal

Direktør for ejendomsfinansiering

Høringssvar

Initiative on an integrated covered bond framework

Høring

Legislative proposal on covered bonds

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde