Høringssvar: Lovforslag om initiativer der modvirker parallelsamfund

Publiceret 03-04-2018
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. i høring. Lovudkastet følger op på regeringens ghettoudspil ”Ét Danmark uden parallelsamfund".

Finans Danmark har forståelse for intentionerne bag lovforslaget og ønsket om at undgå de uheldige konsekvenser af parallelsamfund i Danmark. Vi anerkender ligeledes, at det er naturligt at anvende midler fra Landsbyggefonden til at finansiere dele af udspillet.

Vi er imidlertid bekymrede for, om der fremadrettet vil være tilstrækkelige midler i fonden til at sikre de nødvendige renoveringer af almene boliger samt at sikre ydelsesstøtte på byggeskadelån og fondens mulighed for at deltage i fremtidige tabsbegrænsende løsninger.

Peter Jayaswal

Direktør for ejendomsfinansiering

Høringssvar

Høringssvar vedr. lovforslag om initiativer der modvirker parallelsamfund

Høring

Høring over udkast til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (initiativer der modvirker parallelsamfund)

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde