Høringssvar: Forslag til regime for investeringsselskaber

Publiceret 11-01-2018
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Kommissionens forslag om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber.

Finanstilsynet har den 20. december 2017 anmodet Finans Danmark om bemærkninger til Europa-Kommissionens forslag om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber i forbindelse med udarbejdelse af grund- og nærhedsnotat.

Overordnet hilser Finans Danmark Kommissionens forslag velkomment. Forslaget er et meget positivt skridt i retning af en regulering, som passer bedre til investeringsselskaber, som ikke er kreditinstitutter (i Danmark fondsmæglerselskaber) og de pågældende selskabers aktiviteter og de risici, der er forbundet hermed for investorer, markeder og samfundet i øvrigt.

Navnlig er det positivt, at forslagene til kapitalkrav tager afsæt i de risici, som vurderes relevante for investeringsselskaber, i stedet for at tage afsæt i risici, som er vigtige på kreditinstitutområdet. Vi finder det essentielt, at den kommende regulering sikrer en mere enkel regulering af området, herunder også på niveau 2, og at der tilsvarende sikres en direktivnær dansk implementering.

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde