Høringssvar: Forslag om ændring af reglerne om tv-overvågning

Publiceret 16-02-2018
Høringssvar

Justitsministeriet har sendt et udkast til lovforslag i høring om ændring af reglerne om tv-overvågning.

Forslaget vil blandt andet betyde, at erhvervsdrivende kan dele tv-overvågningsbilleder indbyrdes for at advare mod formodede gerningsmænd, der begår berigelseskriminalitet af en vis grovhed. Finans Danmark er positiv over for dette forslag.

Samtidig har vi nogle forslag i høringssvaret vedrørende delingen af billederne, som vi mener vil bidrage til lovens formål om at forbedre kriminalitetsforebyggelsen og efterforskningen.

Dorte Lomholt

Kontorchef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde