Høringssvar: Fornuftige ændringer af Finanstilsynets certificeringsordning for revisorer

Publiceret 19-02-2018
Høringssvar

Finans Danmark opfordrer dog Finanstilsynet til også at adressere den uholdbare høje markedskoncentration.

Vi kvitterer gerne for ændringerne, som FSR – danske revisorer vurderer, vil medføre, at et fortsat fald i antallet af certificerede revisionshuse og – revisorer kan undgås.

Ændringerne ses imidlertid ikke at adressere, at virksomhederne ofte alene har ganske få revisionshuse at vælge imellem.

Martin Thygesen

Kontorchef

Høringssvar

Høringssvar vedr. ny bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer

Høring

Høringsbrev vedr. ny bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde