Høringssvar: EU-forslag om styrkelse af EBA’s rolle i bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Publiceret 27-09-2018
Høringssvar

EU-Kommissionen har fremsat forslag vedrørende hvidvask (forslag til forordning med ændringer til ESA-forordningerne, hvidvaskdirektivet mv.) med tilhørende meddelelse.

Det overordnede formål med EU-Kommissionens forslag er at styrke Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA) rolle i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering på henholdsvis nationalt plan og EU-plan. Vi støtter tiltag, der på henholdsvis nationalt plan og EU-plan, kan styrke indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering. En styrket rolle for EBA kan være med til at understøtte myndighedernes indsats i de enkelte medlemsstater. Det bør samtidig holdes for øje, at man sikrer, at der er mulighed for at opretholde et risikobaseret tilsyn, der tager højde for de enkelte nationale markeders særpræg.

Kjeld Gosvig-Jensen

Juridisk direktør

Høringssvar

EU-forslag om styrkelse af EBA’s rolle i bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Materialer

European Commission: State of the Union 2018 - economy

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde