Høringssvar: EBA consultation paper on management of interest rate risk arising from non-trading book activities (IRRBB)

Publiceret 05-02-2018
Høringssvar

Finans Danmark støtter den europæiske bankforenings (EBFs) høringssvar og supplerer nedenfor med kommentarer omkring forhold af særlig betydning for danske institutter.

Finans Danmark finder det bl.a. meget problematisk, at den veletablerede anvendelse af euro-denominerede instrumenter til at afdække risiko i danske kroner ikke anerkendes i den såkaldte ”supervisory outlier test” (SOT).

Det er desuden vigtigt, at der tages det fornødne hensyn til proportionalitet, så det sikres, at små og mellemstore ikke-komplekse pengeinstitutter ikke pålægges uforholdsmæssige omfattende byrder.

 

Anne Reinhold

Chefkonsulent

Høringssvar

Response to the EBA consultation paper on the draft guidelines on the management of interest rate risk arising from non-trading book activities

Høring

Consultation Paper on Draft Guidelines on the management of interest rate risk arising from non-trading book activities

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde