Høringssvar: EBA consultation paper on institutions stress testing

Publiceret 05-02-2018
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til The European Banking Authority.

Finans Danmark finder det europæiske banktilsyns (EBAs) udkast til retningslinjer til institutternes stresstest meget omfattende. Det vil være ressourcekrævende at efterleve kravene specielt på likviditetsområdet.

Derudover er det vigtigt, at der tages det fornødne hensyn til proportionalitet, så det sikres, at mindre ikke-komplekse pengeinstitutter ikke pålægges uforholdsmæssige omfattende byrder. Desuden er der en risiko for, at nogle typer af risici medregnes to gange.

Anne Reinhold

Chefkonsulent

Høringssvar

Response to the EBA consultation paper on the draft guidelines on institution's stress testing

Høring

Consultation paper on draft guidelines on institution's stress testing

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde