Høring fra EU-Kommissionen om implementering af det såkaldte Basel gulvkrav

Publiceret 19-04-2018
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til EU-Kommissionen vedrørende implementering af Baselpakken fra december 2017.

Høringen omfatter bl.a. spørgsmål til EU-implementering af det såkaldte Basel IV-gulvkrav, der sætter en nedre grænse for kapitalkravet for penge- og realkreditinstitutter, som anvender egne tabsdata i opgørelse af kapitalkravet.

I Danmark, hvor vi har et meget veludviklet ejendomsfinansieringsmarked og grundlæggende meget solide økonomiske vilkår, vil kapitalgulvet kunne medføre store stigninger i kapitalkravet, som lægger en dæmper på aktiviteten i økonomien. Gulvet kan endvidere have skadelige effekter i form af økonomisk tilskyndelse til i højere grad end i dag at yde udlån med højere risiko og større afkast på bekostning af mere sikre lån.

I høringssvaret peger Finans Danmark på, at man bør overveje måder at implementere Basel gulvkravet i EU, som begrænser de skadelige effekter mest muligt.  

Michael Friis

Chefkonsulent

Høringssvar

Responses to the EU Commissions exploratory consultation on the finalisation of Basel III

Høring

EXPLORATORY CONSULTATION ON THE FINALISATION OF BASEL III

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde