Godt med tema-undersøgelse når nye regler indføres

Publiceret 26-06-2018
Nyhed

Finanstilsynet har i dag offentliggjort en temaundersøgelse om konsekvenser af det provisionsforbud, der blev indført 1. juli sidste år. Den viser bl.a. indikation på øget konkurrence og den identificerer en række prisændringer. Finans Danmark er glad for, at Finanstilsynet har lavet undersøgelsen og hilser det meget velkomment, at Finanstilsynet anvender denne tilgang i forhold til, at der kan udvikles en praksis for fortolkning af de nye regler.

”Det er rigtig godt, at Finanstilsynet vælger at bruge temaundersøgelser fremfor f.eks. inspektioner i enkelte selskaber, når der er tale om helt nye regler, hvor tilsynsmyndighedernes fortolkning og praksis først er ved at blive udviklet. Det er nu op til de enkelte medlemmer at forholde sig til rapporten og om nødvendigt foretage eventuelle justeringer,” siger Birgitte Søgaard Holm, direktør for  Investering og Opsparing i Finans Danmark.  

Provisionsforbuddet trådte som bekendt i kraft i Danmark i juli sidste år – det var et halvt år før resten af EU. Tilpasningen til reglerne har bl.a. betydet, at investeringsforeningerne ifølge Finanstilsynets opgørelse har reduceret deres samlede omkostninger med 1,3 mia. kr.  

Omkostningen i form af betaling for fx distribution og rådgivning bliver nu opkrævet direkte hos kunden.

Undersøgelsen viser, at slutregningen for kunden før skat er blevet lidt mindre. 

Til gengæld betyder indretningen af skattereglerne dog også, at det er blevet en spids dyrere for kunderne efter skat. 

 ”Det er ærgerligt, at skatte- og momsreglerne gør, at det er blevet lidt dyrere for kunden i nogle tilfælde,  men vi noterer os, at undersøgelsen indikerer, at forbuddet også har haft en gunstig effekt på konkurrencen. Vi genkender billedet af, at der er kommet mere konkurrence, som i høj grad også er drevet af den teknologiske udvikling. Derudover vil den politiske erhvervsaftale fra efteråret 2017 gøre det nemmere for udenlandske fonde at tilbyde skatteeffektive produkter på det danske marked. Det vil give investorerne endnu flere produkter at vælge imellem,” siger Birgitte Søgaard Holm. 

Finanstilsynet har på baggrund af undersøgelsen identificeret en række fokuspunkter og vil bl.a. gennemføre en temaundersøgelse af kravet til distributørerne om såkaldt kvalitetsforbedrende services ved investeringsrådgivning. Da de juridiske rammer på dette område er meget brede, er det vigtigt at bruge den fornødne tid på at finde det rigtige snit.  

”Vi ser frem til, at der også kommer en temaundersøgelse på det punkt. Og i den forbindelse er det selvsagt vigtigt, at de danske regler og den danske fortolkning er på linie med resten af EU,” siger Birgitte Søgaard Holm. 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde