Gode takter i forslag om EU-regler for realkreditobligationer

Publiceret 12-03-2018
Nyhed

EU-Kommissionen har i dag fremlagt forslag til et nyt direktiv om harmonisering af de europæiske regler for covered bonds (realkreditobligationer) i EU. Helt overordnet ser forslaget meget positivt ud, men der er også elementer, der skal ses nærmere på.

 ”Vi bakker op om EU-Kommissionens ambition om at skabe mere ensartede rammer for realkreditobligationer i EU.  Fra dansk side er vi optaget af, at de eksisterende modeller og markeder for realkreditobligationer ikke skades. Det er også en dansk mærkesag, at der tages hensyn til styrkerne i eksisterende nationale reguleringer af realkreditobligationer, samt at der gives plads til forskellig national implementering. Desuden er det vigtigt, at realkreditobligationer fortsat skal være ekstremt sikker og stabil finansiering af meget høj kvalitet. Det er derfor positivt, at flere af disse principper bliver tilgodeset i forslaget,” siger Ane Arnth Jensen, vice­administrerende direktør i Finans Danmark, og fortsætter:

"Kommissionen indfører med forslaget et nyt krav om overdækning bag de udstedte realkreditobligationer. Her vil vi arbejde for, at der tages tilstrækkelig højde for det meget sikre danske realkreditsystem. Vi vil nu studere alle elementer i forslaget i detaljen med henblik på at give en samlet vurdering, herunder af konsekvenserne for dansk realkredit”.

EU-Kommissionens forslag er en del af Kommissionens kapitalmarkedsunion og skal udvide bankers og realkreditinstitutters muligheder for at skaffe billig og stabil finansiering til boligejere og virksomheder i EU. Særligt i lande som ikke allerede har et marked for realkreditobligationer.

Forude venter politisk behandling og vedtagelse i Ministerrådet og Europa-Parlamentet. Derefter kan reglerne indføres med virkning i EU-medlemslandene.

 

Læs mere om forslaget.

 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde