Gode lånemuligheder for virksomhederne i 2018

Publiceret 14-11-2018
Nyhed

Virksomhedernes muligheder for at låne penge i banken har været støt stigende i en årrække. Ikke mindst den skærpede konkurrence mellem bankerne gavner virksomhederne, der får billigere lån og flere udbydere at vælge imellem.

Ifølge de seneste tal fra DI´s virksomhedspanel, oplever virksomhederne, at finansieringsklimaet er løbende forbedret siden 2012, hvor niveauet ramte bunden. I 2017 oplevede godt tre ud af fem virksomheder, at adgangen til finansiering var god, mens kun en ud af omtrent syv virksomheder oplevede dårlig adgang til finansiering. Og virksomhedernes finansieringsmuligheder er fortsat på omtrent samme gode niveau ind i 2018. Det fremgår af Dansk Industris virksomhedspanel (se fig. 1). 

”Bankerne har siden krisen arbejdet hårdt på at opbygge deres kapital, og de står med velpolstrede kapitalbalancer og solide indlånsoverskud. Det giver stærk konkurrence om kunderne. Virksomheder med en sund økonomi oplever derfor bedre muligheder end længe for at finansiere deres aktiviteter i banken, og samtidig er renten rekordlav,“ siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark. 

Siden den økonomiske vending i 2013 har konkurrencen mellem bankerne haft en væsentlig indflydelse på deres kreditstandarder. I takt med fremgangen i dansk økonomi er bankernes risikoopfattelse aftaget, og deres risikovillighed er samtidig øget, hvilket sammen med den skærpede konkurrencesituation bidrog til lempeligere kreditvilkår for de danske virksomheder. I de seneste kvartaler er billedet dog ændret – bankernes risikoopfattelse er nu svagt stigende, mens deres risikovillighed aftagerDet trækker isoleret set i retning af, at bankerne strammer deres kreditpolitik og øger kravene til virksomheder, der vil låneMen konkurrencen mellem bankerne skærpes fortsat, og denne effekt dominerer: Set under et lempes bankernes kreditstandarder fortsat, men i et lavere tempo end tidligere (se fig. 2).  

Bankerne konkurrerer hårdt om virksomhedskunderne, men konkurrence er godt for økonomienså længe kreditkvaliteten ikke sættes over styr. Samtidig er renterne rekordlave, og det store flertal af virksomheder oplever da også gode finansieringsmuligheder. Selv om konkurrencen mellem bankerne er hård, peger bl.a. Nationalbankens udlånsundersøgelser på, at bankerne ikke tager en forhøjet risiko,” siger Niels Arne Dam.

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde