Flad udvikling i erhvervsudlån trods gode lånemuligheder

Publiceret 16-04-2018
Nyhed

Bankernes kreditpolitik over for erhvervskunder var uændret i årets første kvartal, efter at den er blevet lempet nærmest uafbrudt siden 2014. Trods den lempelige kreditpolitik tegner der sig en flad udvikling i det faktiske erhvervsudlån med en årlig vækst på under 1 pct. Det viser nye tal fra Nationalbanken.

De seneste månedstal for pengeinstitutternes udlån viser, at erhvervsudlånet i de to første måneder af 2018 kun voksede med 0,8 pct. i forhold til samme periode året før. Det kan sammenholdes med, at udlånet voksede med over 25 pct. årligt, da udviklingen toppede før finanskrisen.

Efter finanskrisens ramte Danmark i 2008, faldt bankernes erhvervsudlån markant frem til 2015. Siden da har erhvervsudlånet udviklet sig omtrent fladt.

”Erhvervsudlånet har rettet sig i de seneste par år, og efter en positiv tendens sidste år, ser vi i de seneste måneder en flad udvikling. Det skyldes blandt andet, at mens der løbende udstedes nye lån, bliver de eksisterende lån samtidig indfriet. De gode takter i dansk økonomi betyder, at mange virksomheder har fået råd til at nedbringe deres lån i banken,” siger cheføkonom Niels Arne Dam og fortsætter:

”Bankerne har nu store indlånsoverskud, og de har derfor gode muligheder for at give lån til virksomheder, der henvender sig med sunde projekter. Det er også i bankernes klare interesse, at overskuddet af indlån kommer ud at arbejde i virksomhederne.”

Uændret kreditpolitik i 1. kvartal efter flere års lempelser

Nationalbanken offentliggjorde i sidste uge tal med bl.a. bankernes kreditchefers vurdering af deres kreditpolitik over for erhvervskunder. Den viser også en flad udvikling i 1. kvartal 2018. Det følger efter fire år med nærmest uafbrudte lempelser i kreditpolitikken fra kvartal til kvartal.

”Erhvervslivets muligheder for at låne penge i banken er blevet stadigt bedre siden 2014. Ifølge Nationalbankens undersøgelse skyldes det blandt andet, at der er en tiltagende konkurrence mellem bankerne. Det afspejler også den generelle fremgang i dansk økonomi, som har bidraget til at nedbringe risiciene ved virksomhedernes aktiviteter,” siger Niels Arne Dam.

”Bankerne har siden 2013 tilkendegivet, at konkurrence i sektoren er øget fra kvartal til kvartal, og i dag ser vi en hård konkurrence om kunderne. Det gavner dansk erhvervsliv, da det giver gode muligheder for at finansiere sunde forretningsplaner. Bankerne står klar til at bidrage med finansiering, men det må aldrig ikke være på bekostning af en sund kreditpolitik. Jeg hæfter mig derfor ved, at bankernes risikovillighed har ligget stabilt i de seneste kvartaler, efter at den tiltog i løbet af de første år under den økonomiske fremgang,” slutter Niels Arne Dam.

 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

 

undefined

undefined

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde