Finans Danmark bakker op om bæredygtig finansiering

Publiceret 31-01-2018
Nyhed

I dag i Bruxelles offentliggjorde EU-Kommissionen en rapport om bæredygtig finansiering. Rapporten er udarbejdet af den såkaldte High Level Expert Group on Sustainable Finance. Rapporten peger på, hvordan vi i fællesskab får finansieret den grønne omstilling i EU. I den forbindelse er der særligt fokus på, hvordan finanssektoren kan bidrage.

“Finans Danmark er enig, i at finanssektoren både kan og skal spille en aktiv rolle i den bæredygtige omstilling af økonomien, vi står over for. Allerede i dag bidrager den finansielle sektor aktivt til bæredygtighed på en række områder, og vi ser frem til indgå i arbejdet med vores danske erfaringer. Som rapporten lægger vægt på, er der et stort behov for hurtigt at finde de rette langsigtede og stabile finansieringsmodeller,” siger cheføkonom i Finans Danmark, Niels Arne Dam. 

Blandt de vigtigste anbefalinger i rapporten set med danske øjne er: 

- at der udvikles et fælles klassifikationssystem for bæredygtige finansielle produkter, som løbende tilpasses bl.a. produktudviklingen inden for kapitalforvaltning. Det vil give både de institutionelle investorer og helt almindelige borgere et bedre grundlag for at investere i en bæredygtig udvikling.

- at der er behov for nærmere at undersøge, hvordan de miljø- og klimarelaterede risici påvirker risiciene i den finansielle sektor. Det støtter vi varmt. Det er i alles interesse, at den finansielle sektor bidrager bedst muligt til en bæredygtig udvikling uden at sætte den finansielle stabilitet over styr.

“Rapporten understreger, at den grønne omstilling kræver ressourcer. Ikke alene i kroner og øre, men også i det fremadrettede fokus og udviklingsarbejde i den finansielle sektor. Det er en kæmpe opgave, vi som samfund står over for, og det vil kræve massive investeringer i bl.a. nye produktionsformer. Det stiller store krav til den samlede finansielle sektor om at finde gode løsninger til finansieringen af de nødvendige investeringer. Det vil vi gerne være med til at arbejde målrettet og konkret med,” siger Niels Arne Dam.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde