Fælles vejledning om virksomhedspantordningen skal lette virksomhedernes adgang til finansiering

Publiceret 16-07-2018
Nyhed

Finans Danmark har i samarbejde med Finans og Leasing udarbejdet en standarderklæring, der skal smidiggøre processen med at udskille fordringer, der omfattet af ordningen om virksomhedspant, samt en tilhørende vejledning. Målet er at gøre det lettere for virksomhederne at belåne deres aktiver hos andre finansieringskilder end banken.

Der har været rejst kritisk af, at det har været for vanskeligt for virksomheden at udskille elementer – gennem såkaldt pantefrafald – af virksomhedspantet, hvis virksomheden ønsker at pantsætte fx fakturaer hos alternative finansieringskilder. Det skal den fælles vejledning og standarderklæring råde bod på.  

Virksomhedspanteordningen blev indført i 2006 bl.a. for at give virksomhederne adgang til finansiering med færre omkostninger. Ordningen går kort fortalt ud på, at virksomheder kan indgå aftaler om, at banken kan tage et samlet pant i virksomhedens aktiver, fx varelager, bygninger, køretøjer og tilgodehavender hos kunder.  

Christian Brandt, direktør for Finans og Leasing er glad for de mere fleksible muligheder: ”Som virksomhedspantordningen hidtil har fungeret, har det været for omstændeligt for virksomhederne at udnytte de mange alternative lånemuligheder, der findes. Med standarderklæringen får virksomhederne flere og mere fleksible muligheder for at få kredit, og det er godt for virksomhedernes konkurrenceevne.” 

”Med det fælles initiativ håber vi at gøre processen med at indhente pantefrafald på de ønskede fordringer hos virksomhedspanthaveren lettere og hurtige at gennemføre. Målet er at gøre det mere fleksibelt for virksomhederne at kombinere forskellige finansieringskilder, så den enkelte virksomhed kan opnå den bedst mulige finansiering,” siger Kjeld Gosvig-Jensen, juridisk direktør i Finans Danmark. 

Justitsministeriet indleder til efteråret en høringsrunde som led i en evaluering af virksomhedspanteordningen. I den forbindelse vil erfaringerne med anvendelsen af den nye standarderklæring indgå. 

 

Yderligere oplysninger: 

Direktør Christian Brandt, Finans og Leasing, mobil 40382987 

Juridisk direktør Kjeld Gosvig-Jensen, Finans Danmark, mobil 40838327 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde