Europæisk fintech-plan styrker fokus på ny teknologi i den finansielle sektor

Publiceret 08-03-2018
Nyhed

EU-kommissionen har i dag offentliggjort sin Fintech Action Plan. I planen konstaterer kommissionen, at der ikke er behov for en bred reguleringsreform på fintech-området. I stedet skal en række målrettede initiativer smidiggøre den fortsatte digitalisering af den finansielle sektor.

EU-kommissionen konstaterer, at banksektoren er den største bruger af ny digital teknologi, og i samspil med fintech–startups er sektoren afgørende for den digitale transformation af samfundet og samfundsøkonomien. Derudover fastslår EU-kommissionen, at der ikke er behov for en bred reform på EU-niveau af den finansielle regulering, men at der er en række områder, hvor der specifikt skal sættes ind. Det primære formål med planen er at skabe klarhed om reguleringen og sikre en mere ensartet praksis på tværs af EU.

Hos Finans Danmark mener digitaliseringsdirektør Michael Busk-Jepsen, at planen i sidste ende kan hjælpe sektoren med at skabe nye innovative produkter til forbrugerne.

”Vi ser positivt på den nye plan og de initiativer, den indeholder. Med den bliver det nemmere for fintech-startups og etablerede banker at bringe ny teknologi og innovative forretningsmodeller ud til brugerne, samtidig med, at der er fokus på forbrugerbeskyttelse, investorbeskyttelse og cybersikkerhed,” siger Michael Busk-Jepsen.

Mere konkret beskriver Fintech Action Planen en række initiativer i forhold til nye teknologier så som blockchain, kryptovalutaer, kunstigt intelligens og cloud-teknologi. For dem alle gælder det, at det er teknologier, som banker og fintech-startups i disse år er ved at tage favntag med, men hvor der også råder forskellige usikkerheder i forhold til reguleringen.

Den nye Fintech Action Plan har samtidig et stærkt fokus på cybersikkerhed. Kommissionen fastslår, at finanssektoren er bedre forberedt på cybertrusler end andre sektorer, men at sektoren samtidig er den der oplever flest angreb.

Planen fremhæver blandt andet nødvendigheden af løbende at gennemføre cybertest. Disse test skal gennemføres med stærkere koordination mellem medlemslandene og baseret på fælles rammeværk, fx det såkaldte Threat Intelligence Based Ethical Red Teaming (TIBER-EU). ”Det er meget positivt, at planen også har fokus på cybersikkerhedstest. Det er afgørende, at alle finansielle aktører bliver bedre rustet mod cybertruslen blandt andet ved at gennemføre test. Derfor har den finansielle sektor i Danmark også netop aftalt at gennemføre et red team-testprogram baseret på netop TIBER-EU”, siger digitaliseringsdirektør Michael Busk-Jepsen.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde