EU-forslag om investeringsfonde: Gode målsætninger men forkerte midler

Publiceret 13-03-2018
Nyhed

Så længe der fortsat er uklarhed om gældende regler, der er den væsentligste barriere for et gennemsigtigt marked for investeringsfonde i EU, så mener Finans Danmark ikke, at ny lovgivning er vejen frem.

EU-Kommissionen har den 12. marts fremlagt forslag om at mindske barrierer for grænseoverskridende distribution af investeringsfonde. Vi hilser Kommissionens ambitioner om at forbedre rammevilkårene for udbud af investeringsfonde i EU-landene velkommen. Det er vigtigt at få fjernet de barrierer, der i dag hæmmer den frie adgang til investeringsfonde på tværs af EU. Bedre og mere fleksibel adgang til investeringsfonde vil give EU-borgene flere muligheder for at spare op og investere, og det er positivt, ikke bare for den enkelte men også for europæisk økonomi generelt.

”Kommissionen foreslår at indføre flere regler, som kommer oven i en lovgivning, som i forvejen er kompleks. Det vil gøre reglerne sværere at forstå og øge risikoen for en forskellig praksis. Vi anbefaler, at man i stedet går en anden vej og tydeliggør, hvordan de nuværende regler skal forstås. Det vil gøre det mere sandsynligt, at EU-landene udvikler en ensartet praksis, som vil fremme konkurrencen og øge investorernes valgmuligheder”, siger Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering og Opsparing i Finans Danmark, og fortsætter:

”I stedet bør EU sætte ind på at præcisere de eksisterende regler og processer i regi af ESMA, så man undgår at indføre yderligere regulering, der blot risikerer at gøre området endnu mere komplekst.”

Læs mere om forslaget her

 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde