Endelig rapport: Basel-regler kan koste 78 mia. kr.

Publiceret 07-02-2018
Nyhed

Erhvervsministeren nedsatte sidste år den såkaldte Basel-ekspertgruppe, som skal belyse effekterne af de anbefalinger – herunder de særlige danske interesser med henblik på kommende EU-forhandlinger - som Baselkomitéen offentliggjorde den 7. december sidste år.

Ekspertgruppen har i dag offentliggjort sin endelige rapport, og resultatet er, at danske institutters kapitalkrav vil stige med i størrelsesordenen 78 mia. kr. Beregningen er baseret på indberetninger til Finanstilsynet fra de fem største danske kreditinstitutter – de såkaldte SIFI’er.

Ekspertgruppens endelige rapport viser, at det særligt er gulvkravet, som ligger bag stigningen i kapitalkravet på omkring 78 mia. kr.

”Gulvkravet bryder med det snusfornuftige princip, at kreditinstitutter skal holde mere kapital i reserve, når de foretager mere risikobetonede udlån, end når de udlåner til mere sikre projekter. At bryde med det princip vil være usundt. Erhvervslivet er motoren bag væksten og jobskabelsen herhjemme. Derfor kan en stigning i kapitalkravet af denne størrelse ikke undgå at få en negativ effekt på væksten og jobskabelsen. Gulvkravet vil også ramme udlån til boligejere. Vi vil derfor fortsat arbejde for at begrænse de skadelige virkninger af gulvkravet på vores medlemmers udlån til såvel erhvervslivet som boligejere” siger Ulrik Nødgaard, adm. direktør i Finans Danmark.

Baselkomitéen anbefaler – den lovgiver ikke. Næste skridt er, at den europæiske bankmyndighed (EBA) vil foretage en grundig evaluering af konsekvenserne af Baselkomitéens forslag for de europæiske kreditinstitutter og dermed også for den europæiske økonomi. Herefter vil Europakommissionen udsende en høring.

”I den kommende EU-proces vil Finans Danmark fortsætte indsatsen for at belyse de negative konsekvenser af Baselkomitéens anbefalinger og komme med konstruktive løsningsforslag, som også tilgodeser de særlige danske hensyn. En vigtig vej at gå i det arbejde er at fortsætte processen med at forbedre de modeller, der i dag bruges til at opgøre kapitalkravet. Sammen med et nyt gearingskrav vil det overflødiggøre et gulvkrav,” siger Ulrik Nødgaard.

Link til rapporten

Se også: Forstå Basel IV på 4 minutter

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde