Eftersyn af den finansielle regulering er kommet godt i mål

Publiceret 27-04-2018
Nyhed

Arbejdsgruppen om eftersyn af den finansielle regulering, som VLAK-regeringen søsatte ved dens dannelse i efteråret 2016, har afleveret sine konklusioner til erhvervsministeren.

Finans Danmark finder, at de tilpasninger der lægges op til, samlet set er fornuftige tiltag.
Det er samtidig tilpasninger, der overordnet vil være til gavn for den finansielle stabilitet og bankernes kunder.

Særligt bemærker Finans Danmark at de lige konkurrence-muligheder mellem danske finansielle spillere og såkaldte Big Tech-firmaer genoprettes.

Det sker gennem justering af reglerne for såkaldt accessorisk virksomhed. Danske banker får mulighed for at deltage i konkurrencen med de store teknologi – firmaer om at udvikle nye digitale løsninger og services til danskerne.

”Vi er meget glade for de ændringer, som regeringen lægger op til angående accessorisk virksomhed. Vi har længe været fortaler for, at her var der noget at komme efter set med danske briller. Vi skal ikke ligefrem holde danske banker ude af konkurrencen mod store internationale spillere med tab af arbejdspladser og vigtig innovation til følge,” siger juridisk kontorchef Birgitte Bundgaard Madsen, der har siddet i arbejdsgruppen på vegne af Finans Danmark.

Hun peger ligeledes på de nye ”7 principper for regulering” og fokus på digitalisering som brugbar og relevant for fremtidens arbejde med at regulere den finansielle sektor. 

”Vi vil gerne rose de 7 principper for at være både særdeles anvendelige og konkrete. Det er principper, som hvis de overholdes, vil forstærke den regulatoriske jordbund under den finansielle sektor. Vi er også meget glade for, at digitalisering for alvor er kommet på den regulatoriske dagsorden. Fokus på at øge digitaliseringsparatheden af den finansielle regulering er vigtig for mulighederne for at fremtidssikre dansk bankdrift” siger Birgitte Bundgaard Madsen.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde