Digital Hub Denmark er nu skudt i gang

Publiceret 09-05-2018
Nyhed

Digital Hub Denmark er nu stiftet mellem staten, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Finans Danmark. Partnerskabet skal bidrage til, at Danmark i fremtiden er blandt de førende digitale vækstmiljøer i Europa. Bestyrelsesformanden for foreningen Digital Hub Denmark er Per Kogut, CEO i NNIT.

Hubben skal bl.a. skabe et stærkere samarbejde på tværs af virksomheder, myndigheder, brancheorganisationer og universiteter, så det danske samfund får fuldt udbytte af nye teknologier som Big Data, kunstig intelligens og Internet of Things.

Samarbejdet er nu skudt i gang. Der er nedsat en bestyrelse, og Per Kogut, CEO i NNIT, er udpeget som formand. Fra Finans Danmark har adm. direktør Ulrik Nødgaard fået plads i bestyrelsen.

"Vi er glade for at være en del af et innovativt offentlig-privat partnerskab som Digital Hub Denmark. Vi lever allerede i et af verdens mest digitale samfund, men hvis vi skal fastholde den position og de fordele, det giver, kræver det, at vi kan samarbejde tværs af sektorer, virksomheder og offentlige institutioner. Jeg ser frem til at bringe vores erfaringer fra den finansielle sektor i spil i den nye digitale hub,” siger Ulrik Nødgaard.

Foreningens bestyrelse vil ansætte en direktør og et sekretariat, der skal stå for den daglige fremdrift af initiativet, og der nedsættes et Advisory Board, som skal rådgive regeringen om strategiske indsatser. Advisory Boardet sammensættes af repræsentanter fra erhvervslivet, videninstitutioner og det danske vækstmiljø.

Bestyrelsen for Digital Hub Denmark består af følgende medlemmer:

  • Per Kogut, CEO, NNIT (Formand)
  • Michael Dithmer, Departementschef, Erhvervsministeriet (næstformand)
  • Lars Frelle-Petersen, Direktør, DI
  • Henrik Bodskov, Adm. Direktør, IBM
  • Kathrine Stampe Andersen, Markedsdirektør, Dansk Erhverv
  • Ulrik Nødgaard, Adm. Direktør, Finans Danmark
  • Susanne Hyldelund, Direktør, The Trade Council
  • Hanne Meldgaard, Direktør, Uddannelses- og Forskningsministeriet

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde