Danskernes lånelyst halter bagefter

Publiceret 27-06-2018
Nyhed

Udlånet i Danmark, målt i forhold til BNP, er aftaget over de senere år og er nu tilbage på niveauet før finanskrisen. Udlånet udvikler sig dermed noget svagere end i flere af vore nabolande.

Bankernes samlede udlån til husholdninger og virksomheder har i de senere år været faldende, når det gøres op i forhold til BNP – og denne tendens fortsætter. Ved udgangen af 2017 udgjorde udlånet ca. 220 pct. i forhold til BNP, som er det laveste niveau siden 2008. Det viser en ny opgørelse fra Bank for International Settlements (BIS).

”Dansk økonomi er nu inde i et solidt opsving, men udlånet til virksomheder og husholdninger følger ikke med i samme takt. Faktisk er udlånsvæksten i Danmark i øjeblikket meget moderat, og situationen under det nuværende opsving er en helt anden end i perioden op til finanskrisen, hvor udlånet voksede kraftigt”, siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark.

Den aktuelle udvikling i Danmark er også anderledes end i mange af landene omkring os. Som det ses af figuren, har fx Frankrig haft stigende udlån i forhold til BNP igennem en længere periode. Større stigninger i udlånet kan indikere pres på det finansielle system. I de perioder bygger man derfor den såkaldte kontracykliske buffer op i bankerne, så der er mere at stå imod med, når udviklingen vender. Frankrig har netop besluttet at aktivere den kontracykliske buffer med et niveau på 0,25 pct. pr. 1. juli 2019. 

I Sverige, Norge og Schweiz har man i nogen tid gjort brug af bufferen. I disse lande besluttede man at bygge bufferen op på tidspunkter, hvor udlånet var stigende som andel af BNP. 

Tallene fra BIS viser samtidig, at udlånet i forhold til BNP i lande som fx Holland, Tyskland og Ungarn også har været vigende over de seneste ti år og ligesom i Danmark er tilbage på niveauet fra før finanskrisen. Disse lande har ikke aktiveret den kontracykliske buffer. I Danmark aktiveres den kontracykliske buffer med 0,5 pct. pr. 31. marts 2019 på trods af den svage udvikling i udlånet.

undefined

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde