Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Danskernes lånelyst halter bagefter

Publiceret 27-06-2018
Nyhed

Udlånet i Danmark, målt i forhold til BNP, er aftaget over de senere år og er nu tilbage på niveauet før finanskrisen. Udlånet udvikler sig dermed noget svagere end i flere af vore nabolande.

Bankernes samlede udlån til husholdninger og virksomheder har i de senere år været faldende, når det gøres op i forhold til BNP – og denne tendens fortsætter. Ved udgangen af 2017 udgjorde udlånet ca. 220 pct. i forhold til BNP, som er det laveste niveau siden 2008. Det viser en ny opgørelse fra Bank for International Settlements (BIS).

”Dansk økonomi er nu inde i et solidt opsving, men udlånet til virksomheder og husholdninger følger ikke med i samme takt. Faktisk er udlånsvæksten i Danmark i øjeblikket meget moderat, og situationen under det nuværende opsving er en helt anden end i perioden op til finanskrisen, hvor udlånet voksede kraftigt”, siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark.

Den aktuelle udvikling i Danmark er også anderledes end i mange af landene omkring os. Som det ses af figuren, har fx Frankrig haft stigende udlån i forhold til BNP igennem en længere periode. Større stigninger i udlånet kan indikere pres på det finansielle system. I de perioder bygger man derfor den såkaldte kontracykliske buffer op i bankerne, så der er mere at stå imod med, når udviklingen vender. Frankrig har netop besluttet at aktivere den kontracykliske buffer med et niveau på 0,25 pct. pr. 1. juli 2019. 

I Sverige, Norge og Schweiz har man i nogen tid gjort brug af bufferen. I disse lande besluttede man at bygge bufferen op på tidspunkter, hvor udlånet var stigende som andel af BNP. 

Tallene fra BIS viser samtidig, at udlånet i forhold til BNP i lande som fx Holland, Tyskland og Ungarn også har været vigende over de seneste ti år og ligesom i Danmark er tilbage på niveauet fra før finanskrisen. Disse lande har ikke aktiveret den kontracykliske buffer. I Danmark aktiveres den kontracykliske buffer med 0,5 pct. pr. 31. marts 2019 på trods af den svage udvikling i udlånet.

undefined

Kontakt

Stine Luise Goll

Kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde