Danskerne får historisk lave renter på banklån

Publiceret 03-01-2018
Nyhed

Danskerne og de danske virksomheders renter på lån i banken bliver ved med at falde, og udlånsrenten er nu på et historisk lavt niveau. Det viser de seneste tal for november 2017.

Udlånsrenten er faktisk faldet mere end, hvad bankerne selv kan låne til på pengemarkedet.

Det afspejler blandt andet de seneste års fremgang i dansk økonomi. Opsvinget skærper nemlig konkurrencen mellem bankerne. I en situation, hvor bankerne generelt er velkapitaliserede og har solide indlånsoverskud, fører konkurrencen om de gode kunder mellem bankerne til, at udlånsrenterne falder.

”Den lave udlånsrente giver de danske virksomheder gode finansieringsmuligheder, hvilket styrker deres mulighed for at investere i fremtiden og fastholde en stærk konkurrenceevne,” siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark.

”Det er normalt, at der i perioder med økonomisk fremgang sker en lempelse i udlånsrenterne. Det er godt for danskerne og for virksomhederne,” siger Niels Arne Dam, der samtidig lægger vægt på, at den stigende konkurrence mellem bankerne ikke sker på bekostning af kreditvurderinger i bankerne.

Privatkunder slipper for negative indlånsrenter
Ligesom udlånsrenterne er meget lave, gælder det samme for indlån. Faktisk betaler de danske banker for at have penge stående i Nationalbanken. På trods af det får halvdelen af de danske husholdninger stadig positive indlånsrenter, mens den anden halvdel får 0 pct.

Ser man på erhvervsvirksomhederne, betaler halvdelen af dem ikke for at have penge stående i deres bank, mens den anden halvdel har negativ indlånsrente. Indlånsrenten er dog i modsætning til tidligere højere, end hvad bankerne selv kan placere til på pengemarkedet.

”Selv om pengemarkedsrenten er negativ, så kræver bankerne fortsat ikke betaling for, at man som privatkunde har penge stående i banken. Erhvervsvirksomhederne betaler i gennemsnit kun 0,15 pct. for indlån, og halvdelen af virksomhederne får 0 pct. Det betyder, at bankernes indlånsrente holder sig på et niveau omkring 0 pct., selv om vi befinder os i et meget lavt rentemiljø med negative renter i pengemarkedet,” siger Niels Arne Dam.

Fortsat faldende rentemarginal for bankerne
Forskellen mellem udlånsrenten og indlånsrenten, den såkaldte rentemarginal, bliver også fortsat mindre. For bankerne betyder den faldende rentemarginal, at indtjeningen i form af nettorenteindtægterne er under pres.

”Bankernes indtjening presses oppefra af den faldende udlånsrente – og samtidig nedefra af indlånsrenten, som bankerne holder på et niveau tæt på 0 pct., selv om renterne i pengemarkedet er negative” siger Niels Arne Dam.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde