Danske boliglån er blandt de billigste i Europa

Publiceret 28-06-2018
Nyhed

Danske boligejere slipper med væsentligt lavere renter på deres boliglån sammenlignet med vores nabolande. Det viser tal fra Danmarks Nationalbank og Den Europæiske Centralbank.

Boligkøbere og boligejere kan optage lån med rentebinding på et til fem år til ca. 1,25 pct. inkl. bidrag. Det er billigere end i de lande, vi typisk sammenligner os med. Sverige, Tyskland og Holland er renten på nye boliglån med et til fem års rentebinding henholdsvis 1,65 pct., 1,72 pct. og 2,16 pct.   

Det er meget billigt at finansiere sin bolig i Danmark. Vores markedsbaserede realkreditsystem giver stor fleksibilitet, så alle boligejere kan udnytte de lave renterSådan er det ikke nødvendigvis i andre lande. Der er samtidig mange eksisterende boligejere, der udnytter fleksibiliteten i det danske realkreditsystem til at omlægge deres lån til en lavere rente,” siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark. 

En undersøgelse foretaget af Epinion for Finans Danmark viser, at antallet af lån med afdrag er stigende, og i dag afdrager 70 pct. af boligejerne på deres lån hver måned. 

”De lave renter betyder, at danskerne får mere luft i budgettet til fx at få afdraget på deres gæld. Og det ser da også ud til, at danskerne tænker i de baner, i hvert fald kan vi se en stigning i andelen af det fastforrentede lån med afdrag. Det skyldes både, at boligejerne omlægger til lån med afdrag, men også at boligejere med lån, hvor afdragsfriheden udløber, begynder at betale afdrag,” slutter Ane Arnth Jensen 

 

 

 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Kilde: Nationalbanken og Den Europæiske Centralbank. 

Note: Opgørelserne dækker boligudlån til husholdninger og nonprofitorganisationer rettet mod husholdninger. Opgørelsen for Danmark dækker i modsætning til opgørelser i andre lande ikke udlån fra nonprofitorganisationer rettet mod husholdninger Ved sammenligning på tværs af lande skal der tages højde for de enkelte landes lånegrænser og låntyper. Danske renter er opgjort i maj 2018 og de øvrige renter er opgjort i april 2018. 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde