Danske banker er modstandsdygtige viser EBA-stresstest

Publiceret 02-11-2018
Nyhed

Den europæiske bankmyndighed (EBA) har i dag kl. 18 offentliggjort resultatet af sin omfattende stresstest af den europæiske banksektor. De danske banker klarer sig rigtig godt i stresstesten og er sammen med de øvrige nordiske banker at finde blandt den gruppe af banker, som oplever det mindste fald i den egentlige kernekapital i de tre år, som stresstesten løber over.

EBA’s stresstest gennemføres hvert andet år og har i år omfattet 48 banker svarende til 70% af den samlede bankbalance i EU. Fra dansk side har Danske Bank, Nykredit og Jyske Bank deltaget i stresstesten, mens Finanstilsynet har beregnet effekterne for Sydbank.

Formålet med stresstesten er at vurdere, om den europæiske banksektor er tilstrækkelig kapitalpolstret til at kunne modstå selv en meget hård økonomisk nedtur. Og det er den. Selv efter tre år med kraftigt stigende ledighed, negativ økonomisk vækst og faldende boligpriser, ender de europæiske bankers egentlige kernekapitalprocent på 10,1% hvilket er et fald på 4,1 procentpoint i forhold til en situation uden økonomisk krise. I 2016 viste EBAs stresstest at bankerne dengang endte med en egentlig kernekapitalprocent på 9,4% efter tre år med økonomisk modvind.

De danske banker, som har deltaget i stresstesten, ender med en egentlig kernekapitalprocent på mellem 11,7% og 15,6% efter at have været udsat for det meget hårde stressscenarie. Det er således tydeligt, at kapitalpolstring stadig pågår i den europæiske – og ikke mindst i den danske – banksektor, og årets stresstest viser, at bankernes modstandskraft over for økonomiske tilbageslag øges.

”Den finansielle krise for 10 år siden viste desværre, at bankernes kapitalpolstring ikke var tilstrækkelig i forhold til krisens styrke. En betydelig del af den omfattende regulering, som i årene efter krisen er rullet ud over banksektoren, har derfor haft til formål at øge både mængden og kvaliteten af bankernes kapital. Og det er i den grad også en dagsorden, som de danske banker har arbejdet benhårdt med. Det er derfor glædeligt at se, at anstrengelserne har båret frugt,” siger Jakob Legård Jakobsen, økonomisk direktør i Finans Danmark.

Jakob Legård Jakobsen understreger, at dagens offentliggørelse af EBA’s stresstest cementerer, at de store danske banker i dag er solidt kapitalpolstret og også vil være det selv efter en årrække med massiv økonomisk modvind. I vurderingen af stresstestens resultater er det værd at bemærke, at de økonomiske scenarier, som indgår i stresstesten, løbende er blevet strammet over årene – og nu er de hårdeste nogensinde.

”Vi mener derfor, at det er en relevant diskussion at tage, hvor meget mere kapitalopbygning der er behov for. Der ligger fortsat mere kapitalpolstring i reguleringspipelinen, blandt andet i form af de kommende Basel IV-krav. Den europæiske udmøntning af Basel Komitéens anbefalinger bør efter vores vurdering tage højde for, at kapitalniveauerne i langt de fleste banker rundt om i Europa allerede befinder sig på helt andre høje niveauer end før den finansielle krise og også vil gøre det efter en hård økonomisk nedgangsperiode,” siger Jakob Legård Jakobsen.

Stresstest er blevet et væsentligt værktøj, når myndighederne skal vurdere bankernes modstandsdygtighed over for økonomiske tilbageslag. Stresstest spiller dermed en vigtig rolle i understøttelsen af troværdigheden om både bankerne og den økonomi, som bankerne fungerer i.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde