Dansk model for tvangsauktioner blandt EU’s mest effektive

Publiceret 06-08-2018
Nyhed

I juli var der 230 bekendtgjorte tvangsauktioner. Det viser dagens sæsonkorrigerede tal fra Danmarks Statistik. De sidste år har antallet af tvangsauktioner ligget på et lavt niveau. Dertil kommer også, at varigheden af en tvangsauktion er kort i Danmark sammenlignet med andre lande. Det er en fordel for de danske boligejere.

Selvom en tvangsauktion altid er sidste udvejkan danske boligejere med betalingsproblemer glæde sig over den hurtige proces, hvor man kommer ud på den anden side af en tvangsauktion. I Danmark kan tvangsauktionsprocessen være afsluttet på blot seks måneder, mens den i Italien kan trække ud i op til seks år. 

”Den danske tvangsauktionsmodel er en af verdens bedste. Banker og realkreditinstitutter er meget sikre på at få deres penge igen, og derfor er de trygge ved at låne penge ud til de danske boligejere. Trygheden skal bl.a. ses i sammenhæng med en høj tilgængelighed af lån, og Danmark er blandt de lande, hvor flest boligejere har lån i deres bolig,” siger Ane Arnth Jensenviceadministrerende direktør i Finans Danmark. 

Lån i boligen 

I Danmark har godt tre ud af fire boligejere lån i deres bolig. I EU som helhed er det i gennemsnit fire ud af 10 boligejere, der har lån i deres bolig. 

“Der er stor forskel på, hvor udbredt det er at have lån i sin bolig. I Italien er det kun fx 22 pct. af boligejerne, der har lån i deres bolig. I Danmark er det 77 pct.,” Ane Arnth Jensen.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Fakta om tvangsauktionsproces i Danmark og EU

Danmark har en effektiv proces for tvangsauktioner.

o    I Danmark er der vedtaget flere regelsæt, der detaljeret regulerer de trin, der skal varetages i forbindelse med en tvangsauktion.

o    Det er en fordel for forbrugerne, der hurtigt får en opgørelse over deres gældsposter og dermed hurtigt kommer ud på den anden side af en tvangsauktion.

o    Det er også godt for bankerne og realkreditinstituttet, som ikke risikerer at vente flere år, før de får deres penge.

 

Der findes ingen fælles EU-regler om tvangsauktionsprocessen.

o    De eneste EU-regler om tvangsauktioner handler primært om:

  • at banker og realkreditinstitutter skal udvise rimelig tilbageholdenhed, inden der indledes tvangsauktion,
  • hvilke omkostninger, der må pålægges forbrugeren ved en tvangsauktion.

o    EU-reglerne om tvangsauktioner står over for en ændring, hvor det drøftes om processen for tvangsauktioner bør reguleres mere detaljeret.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde