Boligejerne betaler til tiden

Publiceret 31-01-2018
Nyhed

Lige nu ligger den såkaldte restanceprocent på 0,19 pct. Det betyder, at boligejerne i gennemsnit mangler at betale 19 øre for hver 100 kr., som skulle være betalt til realkreditinstitutterne.

”De danske boligejeres betalingsproblemer har ligget på samme lave niveau de seneste to år – godt hjulpet på vej af den lave rente og fremgangen i dansk økonomi,” siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

Stigende renter er en af de faktorer, som kan påvirke betalingsevnen for boligejere med variabelt forrentede realkreditlån. Boligejere med fastforrentede realkreditlån kan dog også blive ramt af stigende renter, fx hvis de har variabelt forrentede forbrugs- eller huslån ved siden af deres realkreditlån.

I en undersøgelse foretaget af Epinion for Finans Danmark svarer næsten 88 pct. af alle boligejere med variabelt forrentede lån, at de ”i høj grad” eller ”nogen grad” er forberedt på, at deres ydelse kan stige, hvis renteniveauet stiger.

”Hvis renterne stiger væsentligt, kan der komme en stigning i restanceprocenten. Men det er glædeligt, at vores undersøgelse viser, at en stor andel af boligejere med variabelt forrentede realkreditlån er opmærksomme på det.” siger Ane Arnth Jensen.

Hvis man kommer i betalingsproblemer, er det vigtigt at kontakte sin bank eller realkreditinstitut hurtigst muligt. Det er nemlig langt lettere at finde en løsning, hvis der tages hånd om problemerne på et tidligt tidspunkt.

Ved udgangen af 4. kvartal 2017 havde realkreditinstitutterne 99 overtagne ejendomme det er 8 færre i forhold til kvartalet før og et fald på 45 sammenlignet med sidste år.

 

Kilde: Finans Danmarks opgørelse af restancerne på realkreditlån for 4. kvartal 2017.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde