Aktiesparekonto er godt nyt for danskerne

Publiceret 29-11-2018
Nyhed

Folketinget har i dag vedtaget at indføre aktiesparekontoen, som skal gøre det nemmere og mere attraktivt for danskerne at investere i aktier - enten direkte eller indirekte via investeringsfonde. Aktiesparekontoen har været en stor succes i Sverige.

”Finans Danmark hilser vedtagelsen af en aktieparekonto velkommen. En aktiesparekonto har længe stået højt på vores dagsorden som et godt instrument til at styrke aktiekulturen i Danmark”, siger Birgitte Søgaard Holm, direktør i Investering & Opsparing i Finans Danmark, og fortsætter:

”Danske lønmodtagere har i dag mere end 800 mia. kr. stående på deres bankkonti til stort set 0 pct. i rente. Med indførelsen af aktiesparekontoen er der nu udsigt til, at mange af disse frie midler kan komme ud og arbejde, både til gavn for de danske familier, der kan få et bedre afkast, og til gavn for vækst og beskæftigelse i virksomhederne. Det har været en stor succes i Sverige, og nu får vi heldigvis også glæde af den i Danmark”.

Der kan indsættes op til 50.000 kroner på kontoen, og der kan årligt indsættes penge, så længe værdien af kontantbeholdningen plus værdierne af det, man har investeret i, ikke overstiger 50.000 kroner. Det er den politiske hensigt at forhøje beløbsgrænsen gradvist, men det skal de partier, der står bag forliget, blive enige om år for år. På nuværende tidspunkt er det hensigten, at beløbsgrænsen i 2020 forhøjes til 100.000 kroner, til 150.000 kroner i 2021 og til 200.000 kroner i 2022.

 

Fakta om aktiesparekontoen:

  • Beløb der er indbetalt på aktiesparekontoen, kan udelukkende bruges til at investere i noterede aktier (fra hele verden) og aktiebaserede investeringsfonde. 
  • Aktiesparekontoen er lagerbeskattet. Det betyder, at skatten gøres op en gang om året – baseret på årets værdiforskydninger den 31. december.
  • Er den samlede værdi på kontoen steget i løbet af kalenderåret, skal man betale skat af gevinsten – også selv om man ikke har realiseret sin gevinst ved at sælge de aktier eller investeringsfonde, der er steget i værdi. 
  • Er der opstået et tab kan dette modregnes i gevinster på kontoen alternativt fremføres til modregning i senere års gevinster. 
  • Skatten på gevinster fra aktiesparekontoen er 17 procent. Denne skatteprocent gælder også for udbetalte udbytter.

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde