Afkast i pengeinstitutter stiger, men ligger stadig lavt

Publiceret 16-09-2018
Nyhed

I 2016 steg afkastet i pengeinstitutterne og kom dermed på niveau med afkastet i brancher som ejendomshandel, videnservice og detailhandel. Men pengeinstitutternes afkast ligger stadig under afkastet i flere brancher såsom industrien og engroshandel. Og pengeinstitutternes afkast er fortsat på et lavere niveau end før krisen. Det viser en opgørelse over afkastet i de danske byerhverv fra Finans Danmark på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og Finanstilsynet.

Set under et gik afkastet i de private byerhverv ekskl. den finansielle sektor en smule tilbage fra 2015 til 2016. Dermed har afkastniveauet i disse erhverv ligget på 14-15 pct. i 2014-16, hvilket er klart højere end i de foregående år, og også højere end afkastet i pengeinstitutterne.

De seneste års højere afkast i pengeinstitutter såvel som i de ikke-finansielle byerhverv er sket, samtidig med at den risikofrie rente er faldet. Det er således et generelt træk på tværs af brancher, at merafkastet på investeringer i virksomheder frem for sikre papirer er tiltaget. Det lave renteniveau synes dermed ikke at føre til et fald i investorernes forventninger og krav til afkast. Heller ikke for pengeinstitutterne.

Med de seneste års stigning i pengeinstitutternes afkast nærmer vi os et normalt niveau, selv om det fortsat er lavere end før krisen. Det er vigtigt for den finansielle stabilitet, at pengeinstitutterne har en solid indtjening med afkast, som flugter med afkastet i andre brancher. Ellers vil konkurrencen med andre brancher gøre det svært for pengeinstitutterne at tiltrække kapital fra private investorer, når der bliver brug for det.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde