Afkast er steget på tværs af brancher

Publiceret 12-02-2018
Nyhed

Langt de fleste brancher i dansk erhvervsliv er kommet sig efter finanskrisen og viser stigende afkast. Det gælder også de danske pengeinstitutter, selv om de generelt har lavere afkast end andre brancher.

Det viser en opgørelse over afkastet i de danske byerhverv fra Finans Danmark på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og Finanstilsynet.

”Det er godt både for dansk økonomi, for danskerne og naturligvis for virksomhederne. Finanskrisen ramte hårdt, så det er positivt, at aktivitet og indtjening stiger, så vi nu ser en fremgang i afkastet stort set over hele spektret,” siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark.

Også i de danske pengeinstitutter er der fremgang, selv om afkastet ikke er på niveau med andre danske erhverv. Før finanskrisen var afkastet i pengeinstitutterne på niveau med de største brancher i dansk økonomi.

”Bankerne har været gennem nogle hårde år efter udbruddet af den finansielle krise, hvor de bl.a. har gennemgået en omfattende konsolidering og tilpasset sig ny og strammere regulering. Men selv om krisen ramte bankerne ekstra hårdt, er de nu ved et retablere en god indtjening og afkast til deres investorer, der nærmer sig niveauet fra før krisen, og det vi ser i andre brancher,” siger Niels Arne Dam.

Afkastet er steget, mens renterne er faldet
Det er positivt for pengeinstitutterne, da de er afhængige af at kunne tiltrække kapital fra investorer i konkurrence med virksomheder i andre private erhverv i både ind- og udland.

”Det er i alles interesse, at bankerne har en solid indtjening. Det betyder bl.a., at deres mulighed for at rejse kapital er bedre, næste gang vi rammer et samfundsøkonomisk uvejr, hvilket er godt for stabiliteten i hele samfundet. Det er vigtigt at holde sig for øje, at bankerne konkurrerer med de andre private brancher om investorernes kapital,” siger Niels Arne Dam.

De senere års stigende afkast på tværs af brancher er sket samtidig med, at renteniveauet er faldet. Det betyder, at merafkastet på at investere i danske virksomheder i forhold til de mere sikre obligationer er øget i perioden.

”Det er et generelt træk i de senere år, at afkastet i de danske virksomheder er steget, samtidig med at renterne er faldet. Det gælder for bankerne såvel som i de øvrige danske virksomheder,” siger Niels Arne Dam.

Opgørelsen bygger på tal fra pengeinstitutternes regnskaber for 2016. I disse uger udsender de fleste danske banker deres årsregnskaber for 2017.

”Vi følger naturligvis udviklingen tæt, og umiddelbart ser det ud til at bedringen i pengeinstitutternes afkast er fortsat sidste år,” slutter Niels Arne Dam.

 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde