Under 3.000 boligejere er bagud med terminen

Publiceret 19-05-2017
Nyhed

Boligejernes betalingsproblemer har det seneste år stabiliseret sig på et lavt niveau. Det viser Realkreditrådets opgørelse af restancer for 1. kvartal 2017.

Ca. 2.900 boligejere ud af landets ca. 1,4 mio. boligejere med realkreditlån er aktuelt bagud med boligydelsen. 

”Boligejernes betalingsproblemer er over en længere årrække skrumpet i takt med, at dansk økonomi har rystet krisen af sig. Det seneste år har betalingsproblemerne ligget på samme lave niveau, som før boligpriserne midt i nullerne begyndte at stige markant. Omfanget af betalingsproblemer ligger med andre ord på et niveau, som er nogenlunde i tråd med en normal udvikling på boligmarkedet,” siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.          

I årene fra 1998-2003 manglede boligejerne i gennemsnit at betale 24 øre for hver 100 kr., der skulle betales til realkreditinstitutterne. Det seneste år har boligejerne i gennemsnit været bagud med 20 øre.

”Boligejernes betalingsproblemer svinger i takt med den økonomiske udvikling. Da krisen var alvorlig i 2009, var betalingsproblemerne tre gange højere end i dag. Omvendt var problemerne omtrent det halve af dagens niveau, da boligmarkedet boomede i 2006,” siger Ane Arnth Jensen.    

Den positive udvikling bidrager til, at realkreditinstitutterne meget sjældent overtager boliger fra boligejere, der ikke kan betale. Realkreditrådets opgørelse viser, at realkreditinstitutterne i 1. kvartal 2017 i alt har 139 ejerboliger, som de har overtaget fra boligejere.

Figur: Restancer på realkreditlån til boligejere

 

Kilde: Realkreditrådet

Anm.: Opgørelsen viser, hvor stor en del af terminsydelsen, der ikke er betalt 3½ måned efter termin.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde