Udbytte kommer tidligere i år - private investorer fik 4,4 mia. kr. i januar

Publiceret 10-02-2017
Nyhed

Første måned af 2017 gav en blandet start for aktiefonde. Fonde med fjernøstlige og nordiske aktier steg, mens fonde med europæiske og nordamerikanske aktier havde negative afkast i januar. I Europa gav stigende renter negative afkast i mange obligationsfonde. Modsat tidligere år udbetaler en væsentlig del af investeringsfondene udbytte allerede i januar. I alt blev der udbetalt 4,4 mia. kr.

Fald i Nordamerika og i Europa – stigninger i Asien, Latinamerika og Norden

De kraftige stigninger på det nordamerikanske marked - det der af nogle kaldes "The Trump rally" – stilnede af i januar, hvor både fonde med nordamerikanske og globale aktier endte med mindre negative afkast. I Europa var det de nordiske aktiemarkeder, der trak læsset, mens markederne havde det sværere i Sydeuropa pga. politisk usikkerhed. På det danske aktiemarked fortsatte den pæne stigning fra december på 5,3 pct. med en stigning på 3,1 pct. i januar 2017.

I Emerging markets fonde var der pæne kursstigninger, bl.a. som følge af en lavere amerikansk dollar og stigende råvarepriser, som især gavnede landene i Latinamerika. Der var også pæne stigninger i Asien, især trukket op af Kina.

Stigende renter gav faldende obligationskurser i Europa

På obligationsmarkedet steg de europæiske renter på trods af udmeldingen fra ECB om fastholdelse af den såkaldte refi-rente på 0,0 pct. og indlånsrenten på -0,4 pct. Den 10-årige danske statsrente steg næsten 0,2 %-point. Rentestigningen skyldes blandt andet fortsat positive takter i de europæiske vækstrater.

Rentestigningen gav tab i fonde med øvrige og lange danske obligationer på henholdsvis 0,4 pct. og 0,7 pct., mens det typiske januar-afkast var 0 pct. i fonde med korte danske obligationer. På obligationsmarkederne uden for Danmark var der pæne afkast i en række fonde. I højrente kategorierne med emerging markets og non-Investment Grade obligationer var det typiske afkast på henholdsvis 0,7 pct. og 0,8 pct., mens fonde med Investment Grade obligationer fik tab på typisk 0,5 pct.

Udbytter på 4,4 mia. kr.

I år udbetaler mange investeringsfonde udbytter allerede i sidste halvdel af januar eller i første halvdel af februar. Den tidlige udbyttebetaling skyldes, at de fleste fonde ikke længere udsteder ex-kupon fonde, dvs. beviser uden ret til udbytte.

Fonde målrettet private investorer udbetalte udbytter for mere end 4,4 mia. kr. i januar. Størstedelen af udbytterne på 2,3 mia. kr. gik til aktieinvestorerne, mens investorer i danske og udenlandske obligationsfonde fik henholdsvis 585 og 570 mio. kr.

"Det er meget store penge, der kommer ud til opsparerne som udbytte. Sidste år blev der udbetalt 34,4 mia. kr. I januar i år er der kommet 4,4 mia. kr. Og der er formentlig meget mere i vente i februar. Så det er en betydelig vitaminindsprøjtning til både de enkelte opsparers forbrugsmuligheder og til samfundsøkonomien," siger Anders Klinkby, adm. direktør i IFB.

Formuen i fonde målrettet private investorer steg fra 822 til 828 mia. kr. Investorerne købte netto nye investeringsbeviser for 7 mia. kr., heraf var en del geninvesterede udbytter. Af de 7 mia. kr. gik 4,1 mia. kr. ind i aktiefonde og 1,8 mia. kr. i blandede fonde, mens der netto blev trukket 400 mio. ud af obligationsfonde.

Fonde målrettet institutionelle og udenlandske investorer havde tilbagesalg på henholdsvis 15,8 og 0,6 mia. kr. Den samlede formue i branchen faldt 12,7 mia. kr. til 1.961 mia. kr.

Se afkaststatistikken for januar 2017

Se markedsstatistikken for januar 2017

 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde