Stigende hussalg: Især yder- og landkommuner trækker fremgangen

Publiceret 29-12-2017
Nyhed

Trods fald i huspriserne mellem 2. og 3. kvartal i seks ud af elleve landsdele, har der gennem længere tid samlet set været fremgang på husmarkedet – både hvad angår priser og handler.

Efter at antallet af hushandler fik et gevaldigt løft i 2015, viser de seneste handelstal fra Finans Danmark, at aktiviteten igen er steget i 2017.

”Vores seneste handelstal for huse bekræfter, at der er stigende hussalg i 2017, og at det især er yder- og landkommunerne, der har trukket udviklingen de senere år”, siger Ane Arnth Jensen, vicedirektør i Finans Danmark, og uddyber:

”Der har været 14 pct. flere handler det seneste år i landets yderkommuner sammenlignet med den tilsvarende periode for to år siden. Aktiviteten er samtidig øget med knap 13 pct. i landkommuner og mellemkommuner. Til sammenligning har fremgangen kun været på knap tre pct. i bykommuner.”

Selvom der alt i alt handles flere huse i landets bykommuner, hvor der også ligger flere huse, er fremgangen i handelsaktiviteten betydeligt større uden for bykommunerne. Der er handlet knap 1.300 flere huse i landkommunerne i år sammenlignet med 2015, der var året, hvor der for alvor begyndte at komme flere hushandler. Det svarer til en stigning på 13 pct. I bykommunerne er der handlet omkring 450 flere huse, hvilket svarer til en fremgang på knap tre pct.

Forskellige kommuner har fået et løft
Dykker man helt ned og betragter fremgangen i de enkelte kommuner finder man alle kommunetyper repræsenteret blandt de kommuner, hvor handelsaktiviteten igen har fået et løft. Blandt bykommuner er der fremgang at spore i Vallensbæk og Lejre. I mellemkommunerne er der størst fremgang i Faxe og Odder, mens det for landkommunerne er Holstebro og Guldborsund der har haft størst fremgang. I yderkommunerne har der særligt været vækst i hushandler på Lolland og i Thisted kommune.

”Alle kommunetyper er repræsenteret, når vi skal finde kommuner, der har haft fremgang i hushandlerne over de seneste to år. Samtidig er der tale om kommuner i forskellige landsdele, så udviklingen er ikke isoleret til særlige dele af landet”, konstaterer Ane Arnth Jensen, og fortsætter:

”Handelsfremgangen på husmarkedet er således bredt funderet i hele landet, men der er også nogle få kommuner, hvor der det seneste år er handlet færre huse end for to år siden. Det drejer sig især om bykom-muner som fx Århus, Frederiksberg, og i omegnskommunerne Gladsaxe, Glostrup, Herlev og Hvidovre”.

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde