Stærkere cybersikkerhed skal sikre Danmarks digitale førerposition

Publiceret 21-11-2017
Nyhed

Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden, men alt imens vi høster gevinsterne af et digitalt samfund i verdensklasse, gør vi os selv mere og mere sårbare over for angreb. I dag vurderes truslen mod Danmark fra særligt cyberkriminalitet og -spionage til at være meget høj.

Derfor lancerer Finans Danmark nu otte konkrete initiativer, der kan styrke cybersikkerheden på tværs af det danske samfund.

”Både det offentlige, erhvervslivet og forbrugerne er gode til at tage nye digitale værktøjer til sig, men vi er ikke altid lige så gode til at tænke på sikkerheden. Cybersikkerhed bør opprioriteres på tværs af hele samfundet, så tilliden til det digitale Danmark kan blive endnu stærkere. Bankerne påtager sig også gerne en rolle her. Vi er eksempelvis aktive medspillere i borgerrettede kampagner, der skal øge opmærksomheden på cybersikkerhed. Men sammen skal vi nå endnu bredere ud,” siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark.

Han peger på, at omkostningerne ved mangelfuld it-sikkerhed kan betyde, at Danmark ikke får fuldt udbytte af gevinsterne ved digitaliseringen. Derfor bør cybersikkerhed være en topprioritet for regeringen, der er på vej med en national strategi for cyber- og informationssikkerhed.

”Cyberangreb skønnes i dag at koste op til 2 procent af BNP årligt i flere vestlige økonomier, så det er rigtig store beløb, der er på spil. Derfor er det lige så vigtigt at investere i cybersikkerhed som i digital udvikling, hvis vi skal vedblive at høste de digitale gevinster,” siger Ulrik Nødgaard.

Læs idekataloget "8 initiativer der kan styrke cybersikkerheden i Danmark"

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

8 initiativer der kan styrke cybersikkerheden i Danmark

  1. Indtænk it-sikkerhed i visionen for det digitale Danmark
  2. En fælles digital indgang for virksomheders indberetning af it-sikkerhedshændelser til myndighederne
  3. Proaktiv 24/7-rådgivning af virksomheder gennem øget datadeling.
  4. Borgerrettet information skal styrkes
  5. En central politiindsats
  6. Træning af virksomhederne til at modstå cyberangreb
  7. Bedre beskyttelse mod falske e-mails, SMS’er og websites
  8. Stærkere europæisk samarbejde om cybersikkerhed

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde