Sæt nu konkurrencen på opsparing fri

Publiceret 30-03-2017
Blog

Af Leonhardt Pihl, adm. direktør, Dansk Aktionærforening, og Anders Klinkby, adm. direktør, Investering & Opsparing.

Efter flere års tilløb kom der i efteråret 2016 et politisk forslag på bordet som en del af 2025-planen. Forslaget ville fjerne skattebarrierer, der forhindrer eksport af danske investeringsfonde og begrænser danskernes muligheder for at investere i udenlandske investeringsfonde. Det er et forslag, som både forbruger- og erhvervsorganisationer bakker varmt op om. Det er vores indtryk, at der også er bred politisk enighed om sagen. Vi vil gerne slå et slag for, at forslaget bliver gennemført hurtigst muligt, og at skattemuren for investeringsfonde bliver væltet. Det vil både give flere danske jobs og øge danske investorers valgmuligheder. Ændringerne kan gennemføres nemt og stort set provenuneutralt – endda i denne valgperiode.

Styrket investorkultur

I 2015 havde danskerne ca. 855 mia. kr. til at stå på deres bankkonti. Det svarer til ca. 322.000 kr. per husstand. Hvis man leger med tanken om, at husholdningerne de foregående 10 år havde investeret bare halvdelen af pengene i den typiske portefølje af investeringsfonde, havde opsparingen været ca. 107.000 kr. større per husholdning. Det svarer til ca. 283 mia. kr. i alt før skat. De penge kunne danskerne f.eks. gå ud og forbruge. Til sammenligning kostede Storebæltsbroen ca. 38 mia. kr. omregnet til 2015-priser. Dette lille tankeeksperiment peger på, hvilken velstand en god investorkultur kan skabe.

Både Dansk Aktionærforening og Investeringsfondsbranchen mener, at fri og lige konkurrence om investorernes opsparing kan bidrage til at skabe en stærkere investorkultur i Danmark. Ved at fjerne skattemuren for investeringsfonde vil man lette udenlandske fondes adgang til det danske marked, og dermed øge konkurrencen på markedet for investeringsfonde til glæde for vores hjemlige investorer. Danske investeringsfonde ligger i den europæiske top, når man sammenligner hvilke fonde, der giver det bedste risikojusterede afkast efter omkostninger. Så de har gode forudsætninger for at klare sig i konkurrencen – både i Danmark og internationalt. 

Flyt højproduktive job tilbage til Danmark

Danmark har en styrkeposition inden for kapitalforvaltning og i løbet af de seneste 10-15 år, er der for alvor kommet gang i dansk eksport af kapitalforvaltning til store institutionelle kunder såsom udenlandske pensionskasser – men der er stadig en skattemur, der blokerer for eksport af investeringsfonde til andre typer af investorer. Hvis man fjerner unødige administrative og skattemæssige barrierer, vil medlemmerne af IFB kunne øge eksporten af investeringsfonde og samtidig flytte væsentlig aktivitet tilbage til Danmark. I 2015 viste en rundspørge, at branchen kunne trække administration af ca. 200 mia. kr. hjem til Danmark, hvis reglerne blev ændret. En styrket konkurrenceevne indenfor administration af investeringsfonde vil selvfølgelig også komme danske investorer til gavn.

Derfor er det på høje tid at ændre de regler, der i dag gør det svært at eksportere gode danske investeringsfonde, og som tvinger job inden for administration af investeringsfonde ud af landet.

Det er vigtigt, at der er fri og lige konkurrence om investorernes opsparing i både Danmark og udlandet. Derfor vil Dansk Aktionærforening og Investeringsfondsbranchen gerne opfordre Folketingets partier til at vælte skattemuren og skabe mere konkurrence om både danske og udenlandske opsparinger. Det vil Danmark og danskerne vinde på. 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde