Positionspapir: Review of the role of the European Supervisory Authorities

Publiceret 10-12-2017
Høringssvar

Finans Danmark har sammen Svenske Bankföreningen og Svenske Fondhandlare Föreningen udarbejdet et fælles positionspapir vedrørende “Review of the role of the European Supervisory Authorities”. (ESA)

Vi mener, at den nuværende organisering af ESAerne er et godt udgangspunkt for ESAernes arrbejde med at videreudvikle det indre marked i EU for kapital og finansielle tjenesteydelser til gavn for væksten og sikre ens konkurrencevilkår for finansielle virksomheder i hele EU.

Der er derfor ikke behov for radikale ændringer i ESAerne organisering eller mandater. Det er dog vigtigt, særligt i forbindelse med Brexit, at ikke-eurozone landes interesser fortsat bliver varetaget behørigt og at der er klare safeguards for ikke-euro lande i ESA'ernes beslutningstagningssystem.

Læs hele positionspapiret herunder.

Positionspapir

Review of the role of the European Supervisory Authorities

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde