Politisk aftale om gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet

Publiceret 26-01-2017
Nyhed

Regeringen har i dag indgået en politisk aftale for at øge forbrugerbeskyttelsen i dansk realkredit. Aftalen er vid udstrækning baseret på anbefalingerne fra Ekspertudvalget om gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet, som erhvervs- og vækstministeren modtog i september 2016.

Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, siger:

”Vi hilser velkommen, at der nu ligger en politisk bredt funderet aftale, der skal øge forbrugerbeskyttelsen i dansk realkredit. Det skaber klarhed og gør, at vi nu kan fokusere på de store udfordringer, der venter, ikke mindst de kommende kapitalkrav fra Basel Komiteen.

Det er også glædeligt, at man fra politisk hold har valgt at følge en række af Ekspertudvalgets anbefalinger, hvor mange er foreslået af sektoren selv. Det gælder fx forslaget om, at institutterne fremover ikke må opkræve et indfrielsesgebyr, hvis man som boligejer vil indfri sit lån i varslingsperioden efter en prisstigning samt muligheden for at skifte institut, selv om ens lån overskrider lånegrænsen. Vi bakker også op om ekspertudvalgets anbefalinger om bedre kommunikation om baggrunden for forhøjelser af bidrag på realkreditlån og rentetillæg på realkreditlignende lån.

Men kravet om, at institutterne kun må opkræve halv kurtage og kursskæring ved indfrielse i varslingsperioden ved prisforhøjelser er efter vores opfattelse en begrænsning af konkurrencen i sektoren. Prisen på kursskæring og kurtage bliver fastsat på et marked med mange udbydere og fuld konkurrence. Det er principielt betænkeligt, når man fra politisk side vælger at gribe ind i priserne på et konkurrencemarked. Her til kommer, at den besparelse man derved giver til nogle boligejere, nødvendigvis må bæres af andre.

Der er også andre stramninger i aftalen, der ikke er groet i vores have. Bl.a. er varslingsperioden for prisstigninger øget fra tre til seks måneder i den politiske aftale, hvilket er et meget langt tidsrum ikke at kunne forhøje priserne. Her har sektoren selv foreslået at øge den fra tre til fire måneder, fordi det giver kunderne tid til at overveje, om de vil skifte låntype og/eller institut og samtidig sikrer institutterne en rimelig fleksibilitet.

At drive virksomhed på et dynamisk marked betyder, at der pludseligt kan opstå ændringer i virksomhedernes indtægter og omkostninger, fx øgede tab. Og her er seks måneder længe at fastfryse priserne og derved hæmme virksomhedernes muligheder for at tilpasse sig de ændrede vilkår.”

Klik her for at læse aftalen.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde